Jurist Södermalm

Kostnadsfri rådgivning via formuläret se nedan

Avokat Södermalm

Våra rättsområden Jurist Södermalm - Familjerätt och annan civilrätt Sambor - gifta En samlevnad börjar ofta med ett samboförhållande. Det är en vanlig samlevnadsform idag, och många låter bli att gifta sig. Det är viktigt att känna till att det är stor skillnad på vilka regler som gäller för gifta och sambor. Först och främst gäller Sambolagens regler om bodelning endast bostad och bohag. Mellan gifta gäller egendomsgemenskapen - giftorätten - all egendom. Dessutom är det endast det som är…
Kostnadsfri rådgivning via formuläret se nedan
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Välkommen till Jurist Södermalm - Advokatfirman Mikael Pagroth

På vår advokatbyrå på Södermalm kan vi ge dig råd eller företräda dig i frågor kring:
Familjerätt - äktenskapsförord, skilsmässa, bodelning, vårdnad om barn.
Arvsrätt - testamente, bouppteckning, boutredning, arvskifte.
Hyresjuridik, fastighetsrätt - och andra juridiska problem och tvister.

Familjerätt

Äktenskapsförord
Skilsmässa
Bodelning
Vårdnad om barn

Arvsrätt

Testamente
Bouppteckning
Boutredning
Arvskifte

Hyresjuridik

Fastighetsjuridik
…och andra
juridiska problem
och tvister

Du är välkommen att kontakta våra jurister för rådgivning eller om du behöver ett ombud i en tvist

Vårt kontor ligger på Södermalm i Stockholm, i hörnet mellan Götgatan och Blekingegatan. Vi är en ansvarsfull advokatbyrå som sätter klienten i centrum. Om du vill vara säker på att du anlitar kunniga jurister med erfarenhet ska du vända dig till oss.

Advokat Mikael Pagroth får regelbundet uppdrag av tingsrätterna i Stockholm. Han förordnas då till bodelningsförrättare, skiftesman, boutredningsman eller god man i olika sammanhang. Vi har haft ett stort antal uppdrag att sälja fastigheter och bostadsrätter enligt Samäganderättslagen.

Kontakta oss - det kostar inget! Om vi tror att vi kan hjälpa till bokar vi in ett möte på vårt kontor på Södermalm i Stockholm. Vi kommer bedöma din situation och ge dig ett ärligt besked om dina möjligheter att nå dit du vill.

mikael

Advokat på Södermalm

Det uppkommer ibland situationer i livet då man behöver hjälp av en jurist. På vår advokatfirma på Södermalm arbetar vi i huvudsak med juridiska frågor kring familjen och privatlivet. Det kan gälla dokument som man vill upprätta när man funnit kärleken och flyttar samman, såsom äktenskapsförord eller samboavtal.

Eller så är det fråga om motsatsen - förhållandet har tagit slut. Vid en separation eller skilsmässa behöver man ofta hjälp av en jurist med bodelning, och ibland med en uppgörelse kring vårdnad eller umgänge med barn. I så fall är du välkommen att kontakta dina juristerSödermalm.

Advokatfirman Mikael Pagroth

När en anhörig går bort kan man behöva hjälp av en jurist med bouppteckning. Det kan bero på att den dödes ekonomiska förhållanden var komplicerade, eller att man inte orkar med ”pappersarbetet” i den svåra situation man befinner sig. Ibland går det inte att komma överens om vad som skall ske med dödsboets egendom, eller hur arvskiftet ska se ut. Då kan du ha goda skäl att vända dig till din jurist på Södermalm. Vi har gedigen erfarenhet av dessa svåra frågor och kan vara ett stöd på vägen. Ibland räcker det med att veta vad man kan förvänta sig och vad man har rätt till. Andra gånger behöver man hjälp genom hela processen.

Vi arbetar även med hyresjuridik och fastighetsjuridik, och andra tvister. Har du anlitat en hantverkare som inte har utfört det arbete som du hade tänkt dig? Eller har den inköpta drömbilen/-båten/-hästen visat sig ha vissa mardrömslika egenskaper? Även det är exempel på när du kan få hjälp av din juristSödermalm.

Vilka arvoden tar Jurist Södermalm?

Det kostar naturligtvis inget att ringa eller maila en fråga. När vi påbörjar ett ärende debiterar vi i huvudsak efter tidsåtgång, men vi tar även hänsyn till resultatet. Vi informerar om och försöker bedöma kostnaderna från början. Om det gäller en domstolstvist måste man bedöma hur stora utsikterna är till framgång, jämfört med riskerna att förlora och drabbas av motpartens kostnader. Målsättningen är att det alltid ska löna sig att anlita jurist. Vi undersöker också möjligheterna till rättshjälp från staten eller rättsskydd genom hemförsäkringen.

Varmt välkommen till juristerna på Blekingegatan på Södermalm.

Jurist Södermalm Mikael Pagroth

Jurist eller advokat?

Jurist är den som har tagit examen från juristutbildningen. För att bli antagen som ledamot av Advokatsamfundet krävs det mer. Man måste ha arbetat i tre år med kvalificerat juridiskt arbete och man måste ha avlagt advokatexamen. En advokat står under Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn...


Ring Juristfirman på Södermalm för kostnadsfri konsultation
08-21 48 85Klicka här för att ringa oss

Flighton har skapat denna sida exklusivt till Advokatfirman Mikael Pagroth. Se exempel på en annan hemsida inom juridikens ramar https://skatterätt.nu

Advokat Södermalm

Besöksadress: Götgatan 58, 118 26 Stockholm
Telefon: 08-21 48 85

Advokatfirman Mikael Pagroth

Vi är en ansvarsfull advokatbyrå som sätter klienten i centrum.

Kontakta Jurist Södermalm

Om vi tror att vi kan hjälpa till bokar vi in ett möte på vårt kontor på Södermalm.