Vad kostar det?

Det kostar naturligtvis inget att ringa eller maila en fråga.

När vi påbörjar ett ärende debiterar vi i huvudsak efter tidsåtgång, men vi tar även hänsyn till resultatet. Vi informerar om och försöker bedöma kostnaderna från början. Om det gäller en domstolstvist måste man bedöma hur stora utsikterna är till framgång, jämfört med riskerna att förlora och drabbas av motpartens kostnader. Målsättningen är att det alltid ska löna sig att anlita jurist. Vi undersöker också möjligheterna till rättshjälp från staten eller rättsskydd genom hemförsäkringen.

I rättshjälps- och rättsskyddsärenden är timarvodet 1 627 kr inkl moms, varav klienten betalar en mindre del. I andra ärenden varierar vår timkostnad mellan 1 800 kr och 2 250 kr, beroende på vad uppdraget gäller.

Jurist eller advokat?

Jurist är den som har tagit examen från juristutbildningen. För att bli antagen som ledamot av Advokatsamfundet krävs det mer. Man måste ha arbetat i tre år med kvalificerat juridiskt arbete och man måste ha avlagt advokatexamen. En advokat står under Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn.

Advokat Södermalm

Besöksadress: Götgatan 58, 118 26 Stockholm
Telefon: 08-21 48 85

Advokatfirman Mikael Pagroth

Vi är en ansvarsfull advokatbyrå som sätter klienten i centrum.

Kontakta Jurist Södermalm

Om vi tror att vi kan hjälpa till bokar vi in ett möte på vårt kontor på Södermalm.